Miljöaspekter

När det gäller renovering av badrum måste man väga in samtliga miljöfaktorer. Utrivning av badkar och kakel innebär stora störningar för de boende i form av damm, skräp, oljud.

Man måste även väga in bortforsling och deponering av byggavfallet i våra sopberg. När badrummet är rensat skall nytt kakel och badkar fraktas dit och sättas in. Detta kräver både råmaterial och energi som orsakar ytterligare belastning på miljön.

Kostnad för ett renoverat badrum ligger mellan 100 000:- och 150 000:- och tar ofta flera veckor i anspråk.

Remaljering

Med Remaljering ÅTERANVÄNDER man kaklet och badkaret. Remaljering sker på platsen utan nedsmutsning och tar en till två dagar. Vi lämnar dessutom 5 års skriftlig garanti på arbetet. Kostnaden är ca 1/3 mot vad det kostar att riva ut och sätta in nytt.

Totalt sett tjänar både kunden och miljön på att man kan återanvända badkar och kakel i gamla badrum.

Miljöfaktorer vid remaljering