Halkskydd

Halkskydd i badkar

Vad skall man göra med halkrisken i badkar?
De flesta personskador i badrum sker på grund av halkolyckor i badkar.

Remaljeringsbolagets TYPGODKÄNDA metod uppfyller den Amerikanska standarden för provning och material (ASTM F 462-79) (den Amerikanska motsvarigheten till Statens Provningsanstalt i Sverige) Den standard som krävs av bland annat hotell och försäkringsbolag för halkskydd i USA.

Remaljeringsbolagets halkskydd:

  • Är snyggt
  • Är lätt att hålla rent
  • Lossnar inte
  • Är mer hygieniskt än gummimattor
  • Kan färganpassas
Remaljeringsbolagets halkskydd för badkar