Renovera golvbrunnar

Restaurering av golvbrunnar

Vi räddar golvbrunnen och förebygger fuktskador.
REMALJERINGSBOLAGETS METOD FÖR RENOVERING AV GOLVBRUNNAR

I alla våtutrymmen finns det golvbrunnar som enligt försäkringsbolagens statistik orsakar 60% av alla fuktskador.

Fuktskador

Det finns flera olika anledningar till att en golvbrunn orsakar fuktskador.

Felmontering i bjälklag, sättningar i huset som rubbar anslutning mellan brunn och golv. Det kan även bero på felaktig konstruktion eller materialfel som orsakar sprickor i gjutgodset. Skräp och avlagringar i brunn, påsticket eller avloppet kan orsakar förhöjd vattennivå i brunnen som leder till läckage ut i bjälklaget. Även en sönderrostad eller söndervittrad förhöjningsring (anslutningen mellan brunn och golv) kan leda till läckage. Dålig anslutning mellan fuktspärr och golvbrunn är ytterligare en orsak. Felmonterad brunnsmanschett eller klämring. Listan kan göras ännu längre.

Orsak dålig lukt

Dessutom har många golvbrunnar problem med dålig lukt som orsakas av hår, fett och annat organiskt avfall i brunnen, saknade renspluggar, trasiga läppar (som gör att vattenlåset inte fungerar), uttorkning av brunnen med mera.

Även moderna plastbrunnar kan ha problem med fuktskador och dålig lukt.

Ytterligare orsaker till fuktskador kan finnas i avloppsröret mellan badkaret och golvbrunnen, eller bottenventilen i badkaret. Anslutningen mellan bottenventil och avloppsrör är speciellt känslig.

Remaljeringsbolaget hjälper dig att renovera golvbrunnar
Renovering och tätning av golvbrunn i tre steg

Lösning på problemen

REMALJERINGSBOLAGET har utarbetat en metod som åtgärdar dessa problem med golvbrunnar, avloppsrör under badkar och bottenventiler.

Åtgärder

Brunnen rensas på skräp och avlagringar som kan hindra ett bra utflöde. Förhöjningsringen och anslutningen mellan golv och brunn repareras. Därefter förseglas brunnen med RENOTÄT, som är testad av Statens Provningsanstalt.

Vid behov bytes avloppsrör och bottenventil i badkar. En eventuellt trasig läpp i brunnen repareras och en saknad rensplugg åtgärdas. Om man har problem med att få loss renspluggar borrar Remaljeringsbolaget bort den gamla och sätter en ny som är lätt att ta bort.
Man får även en säkrad anslutning mellan badkar och brunn. Dessutom får man ett ofta förbättrat utflöde i brunnen som nu är fri från dålig lukt och lättare att hålla ren.

Garanti lämnas av det lokala Remaljeringsbolaget och gäller i 15 år. Arbetet utförs fackmannamässigt av utbildade Remaljörer.

Renovera ekonomiskt

Skall man bila ut brunnen och byta den innebär det oftast att golvet måste läggas om, vilket drar med sig att hela badrummet i praktiken måste rivas ut.

Restaurering med RENOTÄT görs på några timmar och kostar några tusenlappar. Åtgärden innebär inga störningar eller olägenheter för de boende.

Utbyte av golvbrunn och återställning av badrummet tar några veckor och kostar tiotusentals kronor med avsevärda störningar för de boende.

REMALJERINGSBOLAGET har över 20 års erfarenhet med att renovera olika typer av golvbrunnar. Tusentals nöjda kunder vittnar om metodens effektivitet och kvalitet. Många försäkringsbolag, mäklare och branschföretag rekommenderar vår metod.

Vi hjälper er med att renovera golvbrunnen!