Badkar & Kakel

Renovera badkar och kakel

När man river ut gamla fina gjutjärnskar och ställer in en duschkabin eller ett plåtbadkar sänks standarden på badrummet. Det är dessutom svårt att hålla rent och torrt mellan duschkabinen och badrumsväggen. Fukt blir kvar som kan gynna mögelväxt.

Att renovera Badkar och Kakel med Remaljeringsbolaget är mycket billigare och miljövänligare än att riva ut.

Ett annat alternativ är plastinsatser som stoppas ner i det gamla badkaret. Problemet är liknande det med duschkabinen. I mellanrummet mellan badkar och insats kan fukt stanna och orsaka mögel. Dessutom finns det andra problem att beakta när man tänker sig att restaurera ett gammalt badkar.

Har bottenventilen i badkaret börjat rosta?
Hur är det med avloppsröret under badkaret?

Ofta är detta ingjutet och gömt i golvet så att en eventuell läcka inte upptäcks förrän det är för sent.

Föregående bild
Nästa bild

Remaljeringsbolaget har lösningen!

Det finns en metod att på kemisk väg svetsa in (remaljera) ett nytt ytskikt på keramiska ytor som emalj och porslin. I metoden ingår även att man byter bottenventil och avloppsrör under karet. Kakel och fogar kan få samma behandling vilket ger en vattentät och hygienisk yta. Tester gjorda av Statens Provningsanstalt visar att remaljering inte går att avägsna från en kakelplatta utan plattan går sönder.

Remaljering släpper inte heller igenom vatten när den utsätts för samma hårda tester som moderna våtrumsmaterial. Genom att låta det gamla klassiska badkaret stå kvar kan man med denna metod på 1-2 dagar renovera badkar och kakel med en helt ny yta som är garanterat vattentät och som inte lossnar eller gulnar. Många försäkringsbolag rekommenderar denna metod för att förebygga fuktskador. Kontakta oss så hjälper vi er att renovera kakel och badkar!